Privacy Statement

1.              Algemeen

1.1          g & g Projects & Development B.V. (“P&D”) is de eindverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens en respecteert de privacy van al haar websitegebruikers.

1.2          P&D gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Deze verklaring informeert u over het privacy statement dat van toepassing is op:

(i)             het gebruik van de website www.hofvanvree.nl

1.3          U gaat akkoord met de voorwaarden genoemd in deze privacyverklaring door het bezoeken en / of gebruiken van de website en door u te registreren als geïnteresseerde. Tijdens het registratieproces gaat u enkel akkoord met deze voorwaarden indien u dit nadrukkelijk aangeeft door deze optie aan te vinken.

2.              Wet- en regelgeving

2.1          P&D zal zich bij de verwerking van uw gegevens aan alle eisen houden die de geldende wet- en regelgeving stelt.

3.              Verwerking van persoonsgegevens

3.1          Voor een goede dienstverlening door P&D is het noodzakelijk, dat van iedere gebruiker van de dienst persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Van de gebruiker van de dienst worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd wanneer u zich aanmeldt voor het project Hof van Vree:

(i) Naam (voor- en achternaam);
(ii) Adres;
(iii) Telefoonnummer;
(iv) E-mail adres;
(v) Geboortedatum;
(vi) Geslacht;
(vii) Bouwnummer (voorkeur(en))

3.2          Wanneer u zich inschrijft voor een woning, worden eveneens financiële gegevens (bijvoorbeeld ten aanzien van pensioen, spaargeld etc.) geregistreerd en opgeslagen opdat direct, nadat een eventuele loting dan wel toewijzing heeft plaatsgevonden, de financiële deskundige verbonden aan dit project kan beoordelen of uw financiële situatie toereikend is voor aanschaf van de gewenste woning.

3.3          De persoonsgegevens die u ons toestuurt worden gebruikt en verwerkt door P&D ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening om u op de hoogte te stellen van aan het project Hof van Vree-gerelateerde onderwerpen.

3.4          U heeft als gebruiker/abonnee na registratie het recht tot inzage van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens zijn terug te vinden op de website binnen het besloten deel van het persoonlijke account van de gebruiker onder ‘mijn gegevens’.

3.5          Alleen de personen die namens P&D bevoegd zijn om gegevens te verwerken en/of te beveiligen en/of IT onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet voor enig ander doel aan een derde(n) ter beschikking gesteld, tenzij:

(i)             dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, op grond van een wettelijk voorschrift of een overeenkomst, of

(ii)           dit noodzakelijk is in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

3.6          Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar: info@projects-development.nl o.v.v. ‘persoonsgegevens verwijderen’ in het onderwerp van de e-mail. P&D beheert het systeem waarin alle informatie wordt verzameld en opgeslagen.

3.7          Alle persoonsgegevens worden vernietigd nadat de woningen van dit project onherroepelijk zijn verkocht.

4.              Beveiliging

4.1          P&D beveiligt uw persoonsgegevens tegen verlies en/of wijziging door gebruik te maken van adequate IT maatregelen ten aanzien van beveiliging en toegang. Ondanks dat P&D alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico′s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

5.              Links naar andere websites

5.1          U treft op de site van dit project en binnen uw account mogelijk links naar andere websites aan. P&D kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de omgang van uw gegevens en de waarborging van uw privacy op deze andere websites. Lees hiervoor het voor de desbetreffende website geldende privacy statement op die websites.

6.              Statistieken & Cookies

6.1          P&D kan uw gegevens gebruiken ten behoeve van marktanalyses op hoog abstractieniveau. Dit betekent dat statistieken worden bijgehouden zonder gebruik van uw persoonsgegevens. Door gebruik van de website geeft u hiervoor toestemming.

6.2          Op de website www.hofvanvree.nl worden algemene bezoekgegevens – zoals surf- en klikgedrag –  bijgehouden om de inrichting van de website te optimaliseren of om u meer gepersonaliseerde informatie te kunnen bieden. De gegevens die voor dit doeleinde worden verzameld betreffen geen persoonsgegevens.

7.              Overige bepalingen

7.1          Indien u meer informatie wenst te vernemen, vragen, klachten dan wel op- en aanmerkingen hebt over ons privacy beleid of andere aspecten van onze dienstverlening of de website, neem dan contact op met P&D via de volgende contactgegevens:

(i)           Telefoonnummer:
023 – 583.46.52
(ii)           E-mailadres: info@projects-development.nl
(iii)          Website: http://www.projects-development.nl

8.              Wijzigingen

8.1          P&D behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacy statement.

Laatst gewijzigd: december 2018.

Verkoop & informatie

JRS Makelaars Haarlem
Kruisweg 70
2011 LG Haarlem
Tel. 023 531 95 40
haarlem@jrsmakelaars.nl
www.jrsmakelaars.nl

Ontwikkeling

Projects & Development
Spaarndammerdijk 23
2064 KM Spaarndam
Tel. 023 583 46 52
info@projects-development.nl
www.projects-development.nl

Realisatie

Tervoort Egmond
Mosselaan 124
1934 RD Egmond aan den Hoef
Tel. 072 506 96 50
info@tervoort.nl
www.tervoort.nl

Cookies       Privacystatement       Disclaimer

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2